...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1780 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

SGK Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı

29 Ocak 2021 - 149 kez okunmuş
Ana Sayfa » Artvin»SGK Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı
SGK Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Vatandaşların SGK prim borcu faizleri siliniyor ve borç yapılandırma uzatıldı

Konuyla İlgili Olarak Şavşat SGK Müdürü Mehtap Altun Bazı Açıklamalarda Bulunarak Halkı Bilgilendirdi

17 Kasım tarihi itibari ile SGK prim borçlarına yapılandırma baş-vurusu alınmaya başlandı. Bakan Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlanaca-ğını açıkladı. Vatandaşların SGK prim borcu faizleri siliniyor ve borç yapılandırma uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, normalleşme döneminde üzerlerindeki yüklerin hafifletileceğini bildirdi. Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını açıkladı.

ŞAVŞAT SGK MÜDÜRÜ MEHTAP ALTUN’UN BAŞVURU SÜRESİ UZATILAN YAPILANDIRMA KONUSUNDA Kİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARDA

Şavşat Sosyal Güvenlik Merkez (SGK) Müdürü Mehtap Altun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehtap ALTUN, 7256 sayılı Kanunla birlikte Sigortalılarımıza, İşverenlerimize ve Kuruma borcu bulunan tüm vatandaşlarımıza büyük fırsatlar sunulduğunu, 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan yapılandırmanın başvuru tarihinin 01/02/2021 tarihinde sona ereceğini belirttiler. SGM Müdürü Mehtap ALTUN 7256 Sayılı Kanunla getirilen imkanları kısaca maddeler halinde özetleyerek; 2020/ Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıların; Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik sigorta primleri, 01/02/2021’den önce kesinleşen idari para cezaları,İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,BağKur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,Yapılandırmadan yararlanmak için 01/02/2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 31/03/2021’e kadar ödemek gerekmektedir.

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

BAŞVURULARIN NASIL VE NEREYE YAPILACAĞI KONU-SUNA DEĞİNEN Mehtap ALTUN, İşverenlerce, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM /SGM’’ye, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM / SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM /31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. GSS prim borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmamaktadır. Yapılandırmanın avantajlarını ise şöyle özetleyen ALTUN, Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, Kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlem leri yapılmayacaktır. Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami 120 eşit taksitte ödenebilecektir. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. İhale ve İnşaat İş Yerleri İçin; Borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Borç teminat karşılığı yapılandırılırsa, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.

 YAPILANDIRMANIN BOZULMASI

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi, İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Ayrıca; Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlan abileceklerdir.

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME

Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları; Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’nun, en son 31.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 31.03. 2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir. İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 30.04.2021 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir. 

Taksitle Ödemelerde; Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6,9,12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Prim borcu bulunan BAĞ-KUR sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31.10.2020 (Ekim ayı dahil) tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecektir. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11. 2020 itibariyle yeniden başlatılacaktır.

SGM Müdürü Mehtap ALTUN, Kurumumuz ile Kamu Bankaları arasında Kredi İş Birliği Protokolü imzalandığını belirterek şöyle devam etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile
T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında İş birliği Protokolünün 04/01/2021 tarihinde imzalandığını, İmzalanan Protokol ile 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (Bağkur) bendi kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında 4(b) BAĞKUR kapsamın da yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının (yapılandırılmış sigorta primi, genel sağlık sigortası borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dâhil) tasfiyesine yönelik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması, Bağkur kapsamındaki hizmetlerine ait sigorta prim borcu (zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup bu hizmetler dikkate alındığında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması,SSK ve/veya Bağkur da hizmetleri bulunan ve bu hizmetler kapsamında hizmetleri bulunan ve bu hizmetler dikkate alınarak sadece hizmet borçlanması (doğum ve askerlik borçlanması) yapılması suretiyle yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların borçlanma tutarlarının tasfiyesine yönelik Bankadan kredi kullandırılması,5510 sayılı Kanunun EK-5 ve EK-6 ncı maddesi kapsamında çalı-şanların hizmetleri dikkate alındığında 4(a) ve 4(b) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının tasfiyesine yöne-lik Bankadan sigorta prim borcu kredisi kullandırılması, amaçlanmaktadır. İşverenlerin ve sigortalıların Prim ve diğer borçlarının yapılandırılması için SGK İnternet adresinden, İl/Merkez Müdürlüklerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile 01/02/2021 tarihine kadar müracaat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların bu fırsatı kaçırmamaları önerisinde bulundu.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler : , ,
TemaFabrika
Teknik Destek