– KRALİÇE TAMARA’NIN ODALARI –

–   KRALİÇE  TAMARA’NIN  ODALARI   –                                                      “ Selçuklu sultanı Rükneddin diğer                                                    sultanlardan daha yüceydi ve Bizans                                                   Asya ve Kapadokya’dan Pontus Deni-                                                  zine kadarki topraklarda hüküm sür-                                                  mekteydi.Rükneddin ordularının ço-                                                 ğunu çağırdı ve 400.000 adam topladı.                                                 O,elçisini mektupla Kraliçe Tamara’ya                                                 gönderdi.” (Kral Davit’in tarihi) kitabın-                                               dan.   … Okumaya devam et – KRALİÇE TAMARA’NIN ODALARI –