...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1758 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

İskan Başvuruları Devam Ediyor

19 Kasım 2015 - 1.023 kez okunmuş
Ana Sayfa » Artvin»İskan Başvuruları Devam Ediyor
İskan Başvuruları Devam Ediyor

İskan Başvuruları Devam Ediyor

18 Aralık 2015 tarihi mesai saati itibariyle sona erecek olan Yusufeli yeni yerleşim yeri için iskan başvuruları devam ediyor.

Başvuru taahhütnamesi ile ilgili vatandaşların sorularına ve tereddütlerine cevap veren Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin; “bu süre içerisinde hemşerilerimizin mutlaka iskan başvurularında bulunmalarını istiyorum. Taahhütnamede birtakım yanlış anlaşılmalara müsait ifadeler var. Bunlar zaman içerisinde düzeltilecek hususlardır” ifadelerinde bulunarak taahhütname ile ilgili madde madde şu açıklamalarda bulundu:

“İskânen verilecek taşınmaz mallardan dolayı borçlanacağım bedellerin 5543 Sayılı Yasa hükümlerine göre Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hesaplanarak borçlandırılacağımızı,  5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 8’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında hazırlanan ve 5 Temmuz 2015 tarihli ve 2 bin 9407 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 2015/7877 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince hak sahibi oldukları tespit edilen ailelere verilecek taşınmazların hibe olmayacağı, maliyet bedellerinin belirlenen borçlandırma şartları dâhilinde kendilerinden tahsil edileceğinin hatırlatılması amaçlanmaktadır. Borçlandırma esnasında ise herhangi bir kar payı eklenmeyecek olup, inşaat yapım birim fiyatlarına göre ihale edilecek bedel üzerinden değil, ihale sonucu konut başına oluşacak maliyet üzerinden borçlandırma yapılacaktır. Bu durumda devlet tarafından 1 konut için harcanan ödenek ne kadarsa ne 1 kuruş fazlası nede 1 kuruş eksiğiyle borçlandırma yapılacaktır. İşlemler resmi yazışmalarla yürütülecek olup kayıt altına alınacağından herhangi bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. Konut maliyet bedeli ise bu aşamada bildirilememektedir. Çünkü henüz ihalesi yapılmamış işte yüzde kaç kırım olacağı bilinemeyeceğinden 1 konut maliyeti de çıkarılamamaktadır.  Bu rakam ancak konut teslim tarihinde belli olacak ve borçlandırmada bu rakam esas alınacaktır. Arsa bedelleri ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün oluşturacağı rayiç bedel tespit komisyonu tarafından belirlenecektir. Bu kanuni bir zorunluluktur.  Örneğin, 5000 m² yüzölçümlü bir imar adasında yapılacak bir konut üzerinden tahmini bedel şöyle olacaktır: Emsal: 1,20 Toplam İnşaat Alanı: 1,2*5000 = 6000 m² 3+1 konut brüt m² : 150 m² İmar adasında toplam, 6000/150= 40 daire Daire başına düşen arsa payı 1/40 İhale tarihi 2018 olması durumunda, 2018 yılı inşaat birim fiyatı*150 m² = İhaleye esas maliyet İhale sonrası oluşan birim fiyat * 150 m² = Konut yapım maliyeti(Bu bedel ihale bedeline eşit veya ihale bedelinden düşük olacaktır). 5000 m² imar adası için takdir edilen arsa fiyatı / 40 = Arsa maliyeti Konut yapım maliyeti + Arsa maliyeti = Toplam Borçlandırma bedeli. Resmi borçlandırma işlemi, arsa, işyeri veya konutun teslimiyle başlayacaktır.”

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin taahhütname ile ilgili madde 2 de ise şu ifadelere yer verdi:

“Tahsis edilen taşınmazlarla ilgili olarak düzenlenecek borçlanma sözleşmesini imzalayarak koşullarına aynen uyacağımızı maddesi ile, yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, Devlet eliyle iskân kapsamında hak sahibi olan ailelerden varsa peşin alınan miktarların mahsuplaştırılması sonrasında geriye kalan bedeller için, borçlandırmayı takip eden 60’ıncı ayda ilk taksiti alınmak üzere, 15 yılda ve 15 eşit taksitle faizsiz olarak geri ödenmek üzere borçlandırılma işleminin yapılacağı hususunda düzenlenecek sözleşme şartlarına uyulacağı taahhüdü istenilmektedir. 1. Maddede izah edildiği üzere borçlandırma sözleşmesinde konut, arsa veya işyeri bedeli maliyet bedeli üzerinden belirlenecek olup tamamen faizsiz ve kar payı alınmadan belirlenecektir. KDV ise yüzde 1 oranında eklenecektir.  Örneğin bir konutun yapım maliyetinin 59 bin 500 TL olduğunu varsayalım. Yüzde 1 KDV eklendiğinde bu rakam yaklaşık 60 bin TL olacaktır. Vatandaşımız konut anahtarı kendisine teslim edilince borçlanma sözleşmesini imzalayacaktır. Konutunun kendisine 2018 yılında teslim edildiğini varsayarsak geri ödemeye 5 yıl sonra yani 2023 yılında başlayacak olup yıllık geri ödemesi 60.000/15=4.000.-TL olacaktır. Yanı aylık 4.000/12=333 TL ödeme ile konut sahibi olacak olup bu rakam hiç değişmeyecektir. 2038 yılında ise borcu bitmiş olacaktır. Vatandaşlarımızın Kamulaştırma bedellerini geri yatırmaları da iskan şartı olmaktan çıkarılmış olup geri alınmayacağından bu borcun kamulaştırma bedeli alanlar için faiz geliri ile bile ödenmesi mümkün olabilecektir.”

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin taahhütname ile ilgili madde 3’te ise: “Adımıza tahsis edilecek taşınmazlarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine belirlenecek miktar ve oran üzerinden 1.derece ipotek tesisini kabul edeceğimizi taahhüdü; 5543 sayılı İskân Kanununun Borçlandırma, Teminat ve Vadesinde Ödenmeyen Borçlar başlıklı 27’nci maddesinde belirtilen “Bu Kanun hükümlerine göre borçlandırma suretiyle yapılan iskân yardımlarının tamamı için, verilecek taşınmaz mallarda Hazine lehine birinci derecede ve birinci sırada ipotek tesis edilir.” Hükmüne istinaden tesis edilecek ipotek ile ilgili işlemler için verilecek bir taahhüttür. Buradaki amaç vatandaşımızın borcunu ödeyene kadar devlet tarafından verilen taşınmaz malın yine hazine lehine ipoteklemesidir. Bunun amacı ise herhangi bir alacak davasına karşı vatandaşımızın malını korumaktır. Yani herhangi bir alacaklı tarafından hazine tarafından vatandaşlarımıza verilen iskân taşınmazlarına haciz işlemi uygulanamamasıdır.”

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin’in taahhütname ile ilgili maddelerin devamında ise; “Hak sahibi olamadığımızın daha sonra anlaşılması durumunda, hak sahipliğimizin iptali veya iskânımızdan vazgeçmemizde ise, iskân için yapılan taşınmaz malların bedelleriyle, her türlü masraflardan payımıza düşen kısmını herhangi bir hükme gerek olmaksızın defaten ve yasal faizi birlikte nakden ödeyeceğimizi” ifadesi ile; Konut yapımını üstlenecek kuruluşun belirli taahhütler ile ihale edeceği konut yapım işinde, olası keyfi vazgeçme veya başka durumlarda Kurum veya Kuruluşun zarara uğramaması adına bir taahhüt istenmektedir. Burada amaç kaç tane konut yapılacağını, kaç tane dükkan yapılacağını kesin olarak belirlemektir.  Hak sahibi olup olmadığımız mahalli iskan komisyonu tarafından belirleneceğinden bu işlemin geriye doğru kişiye herhangi bir sorumluluk yüklemesi fiilen mümkün değildir.  5543 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince diğer görev ve yükümlülüklerimizi zamanında yerine getireceğimizi, aksi takdirde doğacak zararları da ayrıca ödeyeceğimizi” maddesi; Düzenlenecek sözleşme şartlarına uyulacağının, borçlandırma bedellerinin zamanında ödeneceğinin taahhüt edilmesini içermektedir.

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, borçlandırma işlemi, resmen arsa veya yapının teslimi ile başlayacaktır. “10 yıl süreyle taşınmazı kiraya vermeyerek bizzat kullanacağımızı”,  “Yukarıda belirtilen süre dolmadan satmayacağımızı”, “İskân alanını aile fertlerimle birlikte izinsiz terk etmeyeceğimizi”, “Topluca ayrılmamızın zorunlu olması halinde Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat ederek makul bir süre için izin alabileceğimizi, aksi hareketimin tespiti sonucu hak sahipliğimin iptali ile iskânen verilen gayrimenkullerin mahkeme kararıyla geri alınmasının kanun gereği olduğunu kabul ve iskânen verilen taşınmazlar dışında herhangi bir talepte bulunmayacağımızı” taahhütleri ise; 5543 sayılı İskân Kanununun Devir, Takyit ve Geri Alma başlıklı 21 inci maddesinde belirtilen “Bu Kanuna göre hak sahiplerine verilen arazi, arsa, işyeri, konut ve tarımsal tesislerin; takyit süresi içinde askerlik, tutukluluk, afet ve belgelendirilmiş uzun hastalık gibi geçerli bir özrü olmaksızın kendileri tarafından işletilmediği, oturulmadığı veya satıldığı, kiraya verildiği, gelir elde etmek maksadıyla üçüncü kişilere kullandırıldığı tespit olunduğunda, Mahalli İskân Komisyonunca hak sahiplilik durumu iptal edilir, iskân amaçlarında kullanılmak üzere tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescili mahkemeden istenir” hükmüne istinaden verilecek taahhütlerdir.  Ayrıca 6,7,8,9 maddeler 1970 yılından beri tüm iskan işlerinde uygulanmış olup 9. Maddeye göre il müdürlüğünden izin alınması durumunda yerleşim yerlerini terk etmeleri sorun olmayacaktır. İskan Kanunu 21 ve 27.Maddesinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili sayın vekilimiz İsrafil Kışla, mecliste gerekli çalışmaları yapacak ve bizler de sizler adına takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika
Teknik Destek