...
HAVA DURUMU
hava durumu

artvin

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 16 Kategoride 1758 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Hemşerimiz Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı

20 Haziran 2016 - 3.328 kez okunmuş
Ana Sayfa » Artvin»Hemşerimiz Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı
Hemşerimiz Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı

Hemşerimiz Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı

Rektörlük Yarışı Başladı: Özgür Eminağaoğlu Adaylığını Açıkladı

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 26 Temmuz 2016 tarihinde “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi” gerçekleştirileceği, yapılacak seçimde çoğunluk sağlanmazsa 28 Temmuz’da tekrarlanacağı, sonuçların Yükseköğretim Kuruluna 29 Temmuz’ da gönderileceği, Rektör adaylarını inceleme komisyonu çalışmasının 2-9 Ağustos günleri arasında, Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantısının da 10-11 Ağustos günlerinde yapılacağı ve nihayetinde sonuçların 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığına bildirileceği açıklanmıştı.

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu; “Ülkemizin yönelmiş olduğu 2023 hedeflerine Üniversitemizin de katkı sağlamasının ancak ehliyet-li, liyakatli, adaletli ve katılımcı yönetim anlayışına sahip kadrolarla mümkün olacağını belirterek, hizmet bayrağını almak ve Artvin Çoruh Üniversitesi’ni daha iyi yerlere taşımak amacıyla, Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi”nde aday olduğunu” açıklamıştı.

Eminağaoğlu; “Artvin Çoruh Üniversitesi akademik ve idari personelinden öğrencisine kadar herkesin kendisini mutlu ve huzurlu hissedeceği, hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz verilmeyeceği, üniversite kaynaklarının yönetiminde ve dağıtımında adaletin esas alınacağı; akademik ve idari görevlendirmelerin itaate göre değil liyakate göre yapılacağı, üretkenliğin ve sürdürülebilirliğin ödüllendirilerek teşvik edileceği; şeffaf, katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışının esas alınacağını” belirtti.

Rektör adayı Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu; Rektör Adaylarını Belirleme Seçimi sürecinde aday olacak tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek, seçim sürecinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin saygıdeğer mensuplarına yakışır bir düzeyde yürütülmesini; Üniversite, Artvin ve Ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Neden Rektör Adayı Oldu?

Neden Rektör adayı olduğunu da açıklayan Eminağaoğlu; “Rektör adayı oldum, çünkü Artvin Çoruh Üniversitesi’ne çok derin bir sevgi ve bağlılık duyuyorum. 25 yıldır üyesi olduğum Artvin Çoruh Üniversitesi ailesinin daha huzurlu ve üretken, farklılıklarından güç alarak gelişen bir yapıya kavuşması ve geleceğin; evrensel insani değerlerin benimsendiği bir uyum ortamında şekillenmesini canı gönülden istiyorum. Üniversitemizde, insan kaynaklarını doğru yönetmek ve işi ehline vermek, alt yapıyı güçlendirmek, şeffaf ve adil olmak, kaynakları dengeli paylaşmak, kendi öz kaynaklarını yaratmak, mutlu ve huzurlu insanlardan oluşan bir üniversite iklimini birlikte tesis etmek için aday oldum” dedi.

Eminağaoğlu; ayrıca günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan güç-lü, esnek, ekonomiye katkı sağlayan, insan odaklı, çalışanına değer veren, üretken ve saygın bir üniversite hayali olduğu için, ulaşılabilir, katılımcı, çözüm üre-ten, paylaşımcı, şeffaf, demokratik, bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek için,  Türkiye’nin 2023 Vizyonuna ve Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisine katkı sağlamak amacı ile belirlediği hedefleri gerçekleştirmek için aday olduğunu belirtti.

Hedef ve Projelerini Açıkladı

Rektör Adayı Eminağaoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi için hedeflerini de açıklarken; “Şehir ve bölge ile üst düzeyde bütünleş-meyi sağlamak.

Üniversite Vakfı kurarak, vakıf tarafından sağlanacak tüm destek ve bursların amaçlar doğrultusun da şeffaf olmasını sağlamak. Bir öğretim üyesini, birden fazla idari göreve atamamak.

Akademik kadro atamalarında liyakate dayalı, adil ve objektif kriterler uygulamak, ilgili birimlerin onayının alınmasına özen göstermek.

Üniversitemizde görev yapan bütün öğretim üyelerine lojman imkânı sunma konusunda gerekli kaynakları sağlamak için çalışmalar yapmak

Öğretim üyelerimizin akademik çalışma standartlarını artırmak için katılımcı, sistemli, kararlı ve şeffaf bir yönetim izlemek.

Üniversitemizin araştırmacı ve araştırma alt yapısı potansiyeli dikkate alınarak öncelikli araştırma alanları belirlemek ve bu alanlarda yürütülecek araştırmalar için ek destekler sağlamak.

Birim, bölüm ve Araştırma Merkezlerinin akreditasyonlarını teşvik ederek desteklemek.

Ortak akıl doğrultusunda stratejik yönetim anlayışını benimsemiş kurumsal bir kültür oluşturmak.

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinlikleri gözden geçirerek, etkin olmayan, amaçları doğrultusunda herhangi bir faaliyet göstermeyen, sadece kâğıt üzerinde faaliyet gösteren merkezler yeniden ele almak. Merkezlerin, gelişen dünya ihtiyaçlarına uyum sağlaması için etkin ve esnek olarak görev yapmaları konusunda çalışmalar yürütmek.

2016-2020 döneminde AÇÜ’ nün Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri arasına girmesini sağlamak.

Üniversitemizin araştırma merkezi ve laboratuvarlarını bölgeye ve Artvin’e hizmet verecek düzeyde geliştirerek, bilimsel araştırmalara katkı sağlamanın yanında, üniversitemize gelir sağlayıcı kaynak oluşturmak.

Eğitim ve araştırma laboratuvarlarının uzman, tekniker ve teknisyen gibi yardımcı personel eksikliklerini gidermek.

Birleşme ve kapatılma gibi nedenlerle mağdur olan öğretim üyelerinin sorunu ivedilikle çözerek; öğretim üyelerinin akademik çalışmalarına uygun, etkin ve verimli çalışabilecekleri birimlerde görev almalarını sağlamak.

AOF ve OSYM gibi gelir getiren görevlendirmelerde adaletli davranılarak, görev almak isteyen bütün öğretim elemanlarına sırayla görev vermek ve bu konuda şeffaf olmak.

Kurum dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin ve döner sermaye gelirlerinin dağıtımında katkı sağlayanların daha fazla kaynak kullanabilmesini sağlamak.

Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve çalışmalara katılmaları hususundaki teşvik ve finansal destekleri arttırmak.

Akademik Teşvik Yönergesini iyileştirilerek, bireysel görüş ve çıkarlara hizmet etmeyecek standartlara kavuşturmak.

Akademik personelin gelişimini desteklemek ve akademik yükselmeyi teşvik etmek.

Üniversitemizin uluslararası politikaları geliştirilerek, uluslararası öğrenci sayısını artırmak için çalışmalar yapmak.

Öğrenci ve akademisyen değişim programlarının daha etkin olması için dünyanın önemli üniversiteleri ile ilave anlaşmalar yapmak.

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programlarını ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirmek ve merkezi daha aktif hale getirmek.

Tüm öğretim elemanlarının yabancı dil bilgilerini geliştirebilmelerini sağlamak için üniversite destekli, sürdürülebilir dil öğretim programları başlatmak ve bu uygulamaların kurumsallaşmasını sağlamak.

Şehir Yerleşkesi çevresinde bulunan diğer kurumlara ait binaların üniversitemize kazandırılması için çalışmalar yapmak.

Artvin Çoruh Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin müzik, resim, tiyatro gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için “Kültür ve Sanat Merkezi” oluşturmak.

Üniversitemiz Bünyesinde Mediko-Sosyal birimi oluşturul-arak, sağlık hizmetleri, tüm öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz için kolay ulaşılabilir hale getirmek.

Üniversite personeline hizmet edecek, öncelikle okul öncesi eğitime yönelik “ AÇÜ Uygulama Kreşi ve Anaokulu” kurmak.

AÇÜ mensuplarının konut edinme ve yaşam alanları sağlamak için TOKİ ile protokol çalışması yapmak.

Artvin’in sahip olduğu zengin bitkisel çeşitliliğinin ülke, bölge ve Artvin ekonomisine kazandırılması amacıyla katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek amacına yönelik çalışmaların yürütüldüğü, lisansüstü faaliyetlerin gerçekleştirildiği “Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü” kurmak için çalışmalar yapmak

Üniversitemizin fiziki gelişimi devam edecektir. Fiziki mekânların gelişimi ve düzenlenmesine ilişkin kararlar alınırken, ilgili ve farklı alanlarda uzmanlardan oluşturulan bir komisyon çalışması ile ortak akıl yürütülmesini sağlamak.

Üniversite personeline uygun alanlarda “hobi bahçesi” sahibi olma imkânları sunmak.

Artvin Çoruh Üniversitesi çalı-şanları ve öğrencilerinin sosyal etkinliklerine yönelik kayak ve su sporları gibi bölgede yapılabilecek etkinlikleri geliştirmek.

Hopa sahilinde Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ait olan alanda, üniversite personelimizin sosyal aktivite ihtiyacını karşılayacak tesislerin yapılandırılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU; Şavşat-1973 doğumlu olup, ilkokulu Aşağı Koyunlu Köyü’nde, Ortaokul ve Liseyi Şavşat’ta okuduktan sonra, 1989 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında Fakülte Birincisi olarak mezun olmuştur.

1993 yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimine başlamış 1996 yılında Orman Yüksek Mühendisi, 2002 yılında da Doktor unvanını almış-tır. 2003 yılında Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2008 yılında Üniversite Doçenti unvanı almış, 2014 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak; 9 Uluslararası, 4 TÜBİTAK, 9 Kurumsal ve 4 BAP olmak üzere toplam 26 projede görev almıştır.

Uluslararası Hakemli dergilerde yayınlanmış 20 adet makale, 3 ulusal kitap, 46 adet ulusal kitap bölümü, 2 adet uluslararası kitap bölümü olmak üzere 100’den fazla bilimsel eseri mevcuttur.

Yaptığı akademik çalışmalar da elde ettiği başarılardan dolayı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nden, 2007, 2008, 2013 ve 2014 yıllarında TÜBİTAK’tan, 2013, 2014 ve 2015 yılarında da Artvin Çoruh Üniversitesi’nden Yayın Teşvik Ödülü almaya hak kazanmıştır.

Doktora sonrası akademik görgü ve deneyimini artırmak amacıyla değişik süreler için Leiden Üniversitesi (Hollanda), Bonn Üniversitesi (Almanya), Yaşam Bilimleri Üniversitesi (Polonya)’ da bulunmuştur.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Flora Araştırmaları Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği üyelikleri yanında, Artvin’de üniversite kurulması için oldukça önemli bir mihenk taşı olan Artvin Yükseköğrenimi Destekleme Derneğinin Kurucu Başkanlığı ve 2003-2009 dönemi AYDD Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapmıştır.

Dekan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Doktora Yeterlilik Komitesi Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulunana Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu halen Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ve Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkan-lığı görevlerini sürdürmektedir.

Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Zehra Eminağaoğlu ile evli olup biri kız (Özra) biri de erkek (Batuhan) olmak üzere 2 çocuk babasıdır.

 

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
TemaFabrika
Teknik Destek